تشكیل كمیته های ده‌گانه و تشریح برنامه نوروزگاه سردشت
شنبه، 18 اسفند 1397     ساعت: 13:30
به گزارش خطوط پروازی، در جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سردشت کمیته های ده گانه ستاد تشکیل و نحوه اجرای برنامه نوروزگاه در شهرستان تشریح شد. جلسه ستاد اجرایی خدمات سفر شهرستان سردشت به ریاست اقصی نخشی پور فرماندار و رییس ستاد خدمات سفر شهرستان، صلاح محمدی سرپرست اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و دبیر ستاد خدمات سفر شهرستان سردشت و سایر اعضای ستاد در سالن جلسات فرمانداری شهرستان برگزار شد. در این جلسه سرپرست فرمانداری بوکان، ضمن تشکر از ادارات عضو ستاد بر اهمیت موضوع گردشگری پرداخت و بر آمادگی تمام دستگاه ها تاکید و اظهار کرد: «از گردشگران و مسافران نوروزی با آواها و نواهای سنتی پذیرایی شده و با گل و شیرینی در محل ورودی شهرستان و در پلیس راه ها از آنها استقبال صورت بگیرد و تابلوهای مسیر و معابر شهری زیباسازی شوند.» در پایان این جلسه ضمن تشکیل کمیته های ده گانه و شرح وظایف اعضای هر کمیته، مقرر شد که مرکز ستاد اسکان در مدرسه فاطمیه تشکیل شود، یک تیم نجات غریق در محل آبشار شلماش با توجه به آبگیری سد شهرستان سردشت و تجمع بسیاری از گردشگران در اطراف سد شهرداران سردشت و ربط نسبت به آمادگی و تجهیز تیم نجات غریق اقدام کنند و همچنین شهرداری ربط نسبت به استقرار یک نفر در محل چشمه آب گراوان جهت راهنمایی و آمارگیری مسافران اقدام کرده و آمار را جهت درج در سامانه سراسری آمار به صورت روزانه تهیه کند و قبل از ساعت 9 روز بعد به دبیرخانه ارسال شود.