افتتاح و راه اندازی دفتر بهبود و تجاری سازی صنایع دستی روستایی
پنجشنبه، 16 اسفند 1397     ساعت: 11:16
به گزارش خطوط پروازی، معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اداره کل میراث فرهنگی استان اصفهان از افتتاح و راه اندازی دفتر بهبود و تجاری سازی صنایع دستی روستایی خبر داد. جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی اصفهان با اشاره به اهمیت صنایع دستی روستائی و اشتغال در روستاها، یادآور شد: «اصالت صنایع دستی و هنرهای سنتی ایرانی ریشه در روستاهایش دارد، صنایع دستی که جدای از زیبائی های ذاتی خود، جنبه کاربردی نیز داشته است.» معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان اصفهان همچنین به مسأله مهم بازاریابی و فروش این تولیدات اشاره کرد و هدف از راه اندازی این دفتر را رسیدگی به این مسأله اعلام داشت و آمادگی کامل این اداره کل را جهت حمایت از این دفتر اعلام کرد. در این نشست انصاری مدیرکل امور روستائی و عشایری استانداری اصفهان و گوهریان ریاست انجمن کارآفرینی استان، همچنین مدیرعامل انجمن احیاگران روستاهای ایران در سخنرانی های خود این نکته را یادآور شدند که باید به دلیل عدم مهاجرت بومی های روستاها، به فکر اشتغال هرچه بهتر و بیشتر در روستاها باشیم و یکی از بهترین راههای پیش رو آموزش و اشتغال در روستاهاست، اما این وظیفه بخش خصوصی و انجمن هاست که سعی در فروش کالاهای تولید شده در روستاها داشته باشند. در پایان این مراسم، افتتاحیه رسمی دفتر بهبود و تجاری سازی صنایع دستی روستائی در ساختمان پزشکان اصفهان با حضور حاضرین در جلسه صورت پذیرفت.