افتتاح نمایشگاه صنایع دستی روستاهای جزیره قشم در نقش خانه هنرهای سنتی اصفهان
چهارشنبه، 15 اسفند 1397     ساعت: 12:54
به گزارش خطوط پروازی، معاون صنایع دستی اصفهان از افتتاح نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی هنرمندان روستاهای جزیره قشم در نقش خانه هنرهای سنتی استان اصفهان خبر داد. جعفر جعفر صالحی معاون صنایع دستی و هنرهای سنتی استان ، از افتتاح اولین نمایشگاه تخصصی صنایع دستی هنرمندان روستاهای جزیره قشم در اصفهان (نقش خانه هنرهای سنتی استان اصفهان) از تاریخ 15 اسفندماه به مدت یک هفته خبر داد. جعفر صالحی همچنین خاطر نشان کرد: «در خصوص جایگاه اصفهان و اینکه شهر جهانی صنایع دستی همواره یکی از مقاصد هنرمندان صنایع دستی جهت عرضه آثارشان است این نوید را به هنرمندان اقصی نقاط کشور می دهم، که اصفهان با آغوش باز پذیرای ارائه آثار ارزشمند هنری تمامی شاغلان این حوزه بوده و خواهد بود.»