روستا و دریا دو دستورکار مهم گردشگری مازندران خواهد بود
شنبه، 27 بهمن 1397     ساعت: 12:37
به گزارش خطوط پروازی، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران روستا و دریا را دو دستور کار مهم گردشگری مازندران معرفی کرد. سیف الله فرزانه، مدیرکل میراث فرهنگی این استان با اشاره به اهمیت معرفی آداب و رسوم و فرهنگ مردمان مازندران گفت: «برنامه ریزی ها در خصوص توسعه و ارتقا گردشگری روستاهای مازندران صورت گرفته است.» او با اشاره به تاکید معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در حاشیه دوازدهمین نمایشگاه گردشگری تهران و همچنین توجه ویژه استاندار مازندران به حوزه گردشگری دریا و ساحل گفت: «برنامه های خوبی در این بخش در نظرگرفته شده است که با همراهی دستگاه های مرتبط به نتیجه مطلوب خواهد رسید.» او نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته تهران را فرصت خوبی در راستای معرفی ظرفیت های گردشگری مازندران دانست. فرزانه با اشاره به حضور خوب سرمایه گذاران بخش خصوصی در این نمایشگاه گفت: «برنامه ریزی ها در خصوص سفر ارزان به ویژه در نوروز ۹۸ انجام شده و ستاد اجرایی خدمات سفر در استان و شهرستان تشکیل شده است.»