نشست علمی شب افسانه برگزار شد
شنبه، 27 بهمن 1397     ساعت: 12:31
به گزارش خطوط پروازی، موضوعات «شبی با قصه های سغدی»، «افسانه های پهلوانی عامه»،« سرزمین افسانه های زرین»و «قصه های پریان و خود آگاهی فرهنگی در ایران معاصر» با حضور جمعی از اندیشمندان در نشست علمی شب افسانه بررسی شد . در این نشست زهره زرشناس استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی مطالبی را در باره «شبی با قصه های سغدی» مطرح کرد و گفت: «فرهنگ سغدی به عنوان یکی از حوزه های فرهنگ و تمدن ایرانی، قصه های بسیاری را به عنوان یک فرهنگ و زبان میانجی در خود حفظ کرده و به جهان های پیرامونی و نسل های بعد انتقال داده است.» او در ادامه نمونه هایی از قصه های سغدی چون بازرگان و شبح دریا را تحلیل کرد. دیگر سخنران این نشست، حسن ذوالفقاری استاد دانشگاه تربیت مدرس سخنانی را در باره افسانه های پهلوانی عامه ارائه و در آن به معرفی ویژگی های افسانه های پهلوانی در میان مردم، ساختار و نمونه های آن چون حمزه نامه و ..... پرداخت. مهرداد ملک زاده عضو هیئت علمی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نیز در ادامه با بیان مواردی در خصوص سرزمین افسانه های زرین با ذکر تاریخی از شهرهای افسانه ای به بررسی این موضوع در حوزه جغرافیایی تاریخی ماد پرداخت و به نمونه هایی از منابع افسانه ای چون حمزه نامه اشاره کرد. در ادامه علیرضا حسن زاده عضو هیئت علمی پژوهشکده مردم شناسی سخنرانی اش را با نام قصه های پریان و خود آگاهی فرهنگی در ایران معاصر ارائه و ضمن مروری بر دو پارادایم اصلی در برخورد با قصه های پریان، بازنویسی و بازتفسیر قصه های پریان انقلابی را در آثار نویسندگانی چون بهرنگی در پهلوی دوم به بحث نهاد. مجله بخارا با همکاری پژوهشکده مردم شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست علمی شب افسانه را که با یادی از انجوی شیرازی به پایان رسید برگزار کرد .