ذی‌حساب جدید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی معارفه شد
يکشنبه، 21 بهمن 1397     ساعت: 13:02
به گزارش خطوط پروازی، با حضور غلامرضا نژاد حاجی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان خراسان رضوی باقر یوسفیان ذی حساب اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تودیع و سعید رضا احمدی مقدم به عنوان ذیحساب این اداره کل معارفه شد. ابوالفضل مکرمی فر مدیر کل میراث فرهنگی این استان در این مراسم گفت: «میراث فرهنگی ماهیتی فرهنگی دارد و فضایی صمیمی و دوستان بر این سازمان حاکم است و تغییر ذیحسابان الزام قانونی و براساس خدمت این افراد در دوره ای مشخص است.» او ادامه داد: «در مدت خدمتم با ۲۳ ذیحساب کار کرده ام و در این مدت هیچ‌چیز بالاتر از قانون نبوده و همواره رعایت قانون ملاک عمل بوده است.» او به سختی کار ذیحسابان این اداره کل اشاره کرد و گفت: «تفاوت زیادی بین پروژه های عمرانی میراث فرهنگی با دیگر ادارات وجود دارد در مرمت و پژوهش های باستان شناسی قیمت ثابت وجود ندارد و باید طی فرایندی کارشناسی قیمت و هزینه عای انجام کار در این بخش ها مشخص شود.» او عملکر ذیحساب را مثبت و تاثیر گذار بر روند مدیریت مالی این سازمان عنوان کرد و یاداور شد: «عملکرد میراث فرهنگی طی چند سال اخیز شفاف بوده و در بررسی هایی که سازمان بازرسی انجام داد حتی یک مورد هم تخلف مالی گزارش نشد که این دقت بالای ذیحساب اداره کل را نشان می دهد.» او افزود: «یوسفیان ذیحساب سابق از ذیحسابان خوب بوده که نام و یادش در این اداره کل باقی خواهد ماند.» در ادامه غلامرضا نژاد حاجی معاون نظارت مالی و رئیس خزانه معین استان خراسان رضوی گفت: «مهم ترین سرمایه ذیحسابان دوستان و همکاران جدید و اشنایی با ساختار و ساز و کار ادارات مختلف است.» او افزود: «براساس برنامه ریزی ها قرار است ۱۰ ذیحساب ادارات مختلف جابجا شوند که ذیحسابان ادارات کل میراث فرهنگی و فرهنگ و ارشاد اسلامی در این راستا جابه جا شدند.» او با اشاره به عملکرد ذیحساب سابق اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی اظهار کرد: «یوسفیان شخصیتی تعامل گر است و مورد حمایت ماست و برخی این جابجایی ها را نیز در راستای حمایت از ذیحسابان انحام می دهیم.» او با بیان این که از نظر ما ذیحساب هم یک مدیر است، ادامه داد: «ذیحساب با مجموعه معاونت مالی هماهنگ عمل می کند و در رصد عملکرد مالی میراث فرهنگی جایگاه خوبی دارد.» او تصریح کرد: «ذیحساب جدید اداره کل میراث فرهنگی نیز تعامل بالایی دارد و سابقه ذیحساب در استانداری، فرهنگ و ارشاد و اسلامی و دادگستری را در کارنامه دارد.» هم چنین باقر یوسفیان ذیحساب سابق اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگ ی خرایان رضوی گفت: «در یک سال گذشته این اداره کل به ثبات رسیده است .» هم چنین سعید رضا احمدی مقدم ذیحساب جدید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی گفت: «امیدوارم فضای دوستی، تعامل و همدلانه ای مه در این اداره کل حاکم است تداوم داشته باشد.»