صلح و مدارا میراثی که آیین های ایرانی برای جهان باقی گذاشته اند
پنجشنبه، 11 بهمن 1397     ساعت: 10:41
به گزارش خطوط پروازی، رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با اشاره به اینکه آیین های ایرانی در چهره نوروز و یلدا دعوت و فراخواندن انسان ها به صلح است تصریح کرد: «به واقع میراثی که آیین های ایرانی برای جهان باقی نهاده اند صلح و مدارا است.» حمید تنکابنی رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی این مطلب را در آستانه برگزاری همایش ملی «آیین ؛ صلح ، وحدت و تنوع فرهنگی » که به همت پژوهشکده مردم شناسی برگزار خواهد شد مطرح کرد. او با تشریح جایگاه و اهمیت آیین های ایرانی با توجه به قدمت کشور ، سرزمین ایران را آن چنان که شادروان مهرداد بهار گفته یکی از کهن ترین سرزمین های جهان و یکی از خاستگاه های نگرش و فرهنگ توحیدی دانست. رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی گفت: «در چنین فرهنگی، آیین حلقه اتصال اقوام هم به شمار می آید و نقش عمده ای در آن بازی می کند ، از این نگاه یکی از ویژگی های کلیدی فرهنگ و تمدن ایرانی جایگاه آیین در آن است.» تنکابنی در تبیین نقشی که این آیین ها در به وجود آوردن وحدت ملی و تنوع فرهنگی و مدارا بازی می کنند تصریح کرد: «آیین الگوهای عینی از همزیستی اقوام را از همان بدو دوران کودکی تا دوره های بعد در شهروند ایرانی درونی می سازد.» این پژوهشگر علوم اجتماعی گفت: «بر پایه آیین های واحد با روایت های مختلف از سوی اقوام ایرانی می توان ارتباطی در هم تنیده و عمیق با مفاهیم مورد اشاره چون وحدت ملی، تنوع فرهنگی و مدارا برقرار کرد.» رئیس پژوهشکده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در توضیح اینکه آیین های ایرانی چگونه مفهوم صلح را بازنمایی می کنند گفت: «با توجه به ریشه های آیین در فرهنگ و تمدن ایرانی، مفهوم صلح گستره ای وسیع و متنوع از آیین های همگون خود را نشان می دهد.» تنکابنی با اشاره به اینکه آیین های ایرانی در چهره آیین هایی چون نوروز و یلدا دعوت و فراخواندن انسان ها به صلح است تصریح کرد: «به واقع میراثی که آیین های ایرانی برای جهان باقی نهاده اند صلح و مدارا است.» به گفته او ، نگاهی به این آیین ها نشان می دهد که چگونه گفتمان فرهنگ به کمک آیین ، به جای گفتمان خشونت و جنگ می نشیند. همایش ملی «آیین ؛ صلح ، وحدت و تنوع فرهنگی » 7اسفند ماه سال جاری توسط پژوهشکده مردم شناسی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری برگزار می شود.