دوره آموزش مجازی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری در سازمان میراث فرهنگی برگزار می شود
يکشنبه، 7 بهمن 1397     ساعت: 12:38
به گزارش خطوط پروازی، معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از برگزاری دوره آموزش مجازی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری خبر داد و گفت: «این دوره برای تمامی کارکنان اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (معین و مشخص) برگزار می شود.» محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی، امروز یکشنبه 7 بهمن 97 در این باره تصریح کرد: «موضوع رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان یک ابزار مهم مدیریتی و در جهت برقراری انضباط سازمانی و ارتقای سلامت نظام اداری همیشه و در همه حال در تأکیدات و منویات مقام عالی کشوری قرار داشته است.» او افزود: «از این رو با عنایت به اهمیت موضوع برای اولین بار در سطح ستادی و استانی دوره آموزش مجازی آشنایی با قانون رسیدگی به تخلفات اداری و آیین نامه اجرایی مربوطه برگزار خواهد شد.» خیاطیان افزود: «این دوره برای تمامی کارکنان سازمان میراث فرهنگی اعم از رسمی، پیمانی، قرار دادی (معین و مشخص) با هدف افزایش آگاهی کارمندان، پیشگیری و کاهش تخلفات اداری در راستای ارتقای سلامت نظام اداری و ترویج فرهنگ مسئولیت پذیری برگزار می شود.» معاون توسعه مدیریت سازمان میراث فرهنگی در ادامه گفت: «مدت این دوره 12 ساعت است و ثبت نام و شرکت در آزمون به صورت همزمان انجام می شود و کارمندان سازمان میراث فرهنگی برای ثبت نام و شرکت در این آزمون باید به سایت اینترنتی www.ichto.webile.ir مراجعه کنند. او در پایان خاطر نشان کرد: «این دوره آموزشی تا 14 بهمن 97 ادامه دارد.» خیاطیان افزود: «از مدیران کل ستادی و استان ها انتظار داریم فرصت حضور حداکثری کارکنان را در این دوره فراهم نمایند.»