ساخت و سازهای غیرمجاز در حریم بافت تاریخی کرمان کاهش یافته است
شنبه، 29 دی 1397     ساعت: 13:35
به گزارش خطوط پروازی، فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان گفت: «ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم بافت تاریخی شهر کرمان کاهش یافته و به کمترین میزان خود در طی سال های گذشته رسیده است.» سرهنگ نورعلی چوگانی فرمانده یگان حفاظت استان با اشاره به اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون هیچ گونه گزارشی در خصوص انجام ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم بافت تاریخی شهر کرمان به فرماندهی یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان گزارش نشده است، افزود: «با توجه به لزوم حفظ و صیانت از بافت تاریخی کرمان و جلوگیری از ساخت و سازها غیر مجاز، نیروهای این یگان به صورت مستمر و شبانه روزی به سرکشی و بازرسی از اماکن تحت نظارت می پردازند.» او با بیان اینکه یکی از وظایف مهم یگان حفاظت میراث فرهنگی برخورد با ساخت و سازهاي غيرمجاز درحريم بافت هاي تاريخي است، اظهار کرد: «در چند سال اخیر یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی استان کرمان علاوه بر انجام وظایف ذاتی خود به فعالیت های دیگری همچون جلب مشارکتهای مردمی و فرهنگ سازی در جهت حفظ بناهای تاریخی و آشنایی مردم با فرهنگ غنی این خطه از کشورمان پرداخته است.» فرمانده یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان با اشاره به ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی، بخش خصوصی و هم استانی های برای نظارت و حفاظت بهتر از اماکن فرهنگی – تاریخی، افزود: «این اداره کل به تنهایی قادر به حفاظت از بافت های تاریخی و محوطه های باستانی نیست و امید می رود بتوان با همکاری اقشار مختلف جامعه از هرگونه تغییر و تخریب در این قبیل اماکن جلوگیری شود.» سرهنگ چوگانی خاطرنشان کرد: «حضور به موقع و نظارت بیشتر از بافت های تاریخی و اقدام سریع برای جلوگیری از هرگونه تخریب و سوء استفاده احتمالی در این قبیل اماکن از الویت های یگان حفاظت اداره کل میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگری استان کرمان است.»