صفحه: 1 | 2 |
به گزارش خطوط پروازی، خراسان رضوی نیازمند بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های استان برای توسعه گردشگری هدفمند با محوریت زیارت است. (ادامه...)

به گزارش خطوط پروازی، یکی از انواع گردشگری، گردشگری مذهبی است. صاحب نظران صنعت گردشگری بر این باورند که به لحاظ موقعیت فرهنگی ـ مذهبی خاص ایران در میان کشورهای دیگر، گردشگری مذهبی جای رشد و توسعه بسیاری در کشور ما دارد؛ (ادامه...)